20.7.2020

Ukončení činnosti kapely

Vše jednou začíná a jednou končí…

Tímto bych chtěl všem příznivcům našeho hudebního seskupení poděkovat za přízeň a pevně věřím, že se opět setkáme.

Někde jinde a s někým jiným.